538_image001

Cấu tạo máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây

Cấu tạo chung của máy biến áp 3 pha: – Máy biến áp gồm có hai cuộn dây : cuộn sơ cấp có N1 vòng và cuộn thứ cấp có N2 vòng. Ở trong lõi máy biến áp gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách...